Lean IT Foundation

Koolituse tüüp klass ja lektor
Kestus 2 päeva
Keel töökeel eesti, materjalid inglise
Maksumus Kursus koos eksamiga maksab 750 €
hind on ilma käibemaksuta

Kalender

2019
13. - 14. märts iga päev 9:00 - 17:00 Tallinn, Telliskivi 60A  
7. - 8. no­vem­ber iga päev 9:00 - 17:00 Tallinn, Telliskivi 60A Book online

Kursuse kirjeldus

See 2-päevane kursus on üks neljast Lean IT sertifikaadikoolitustest, mille koostajaks on Lean IT Association. Kõigi tasemete sertifitseerimise esimeseks eelduseks on Lean IT Foundation koolituse läbimine.

IT organisatsioonid otsivad pidevalt uusi võimalusi kuidas tõsta klientide rahulolu, parandada teenuste kvaliteeti ja suurendada ärikasu. Lean IT on lähenemine, mida kasutatakse IT organisatsiooni muutmiseks kliendile orienteerituks, tõhusaks ja läbipaistvalt-arusaadavalt tegutsevaks. Lean IT lähenemist on väga hästi võimalik kasutada efektiivseks kvaliteedi juhtimiseks organisatsioonides, kus juba kasutatakse mingit IT teenuste haldamise metoodikat, nagu näiteks ITIL.

Lean It Foundation kahepäevane koolitus katab kõik olulised teemad Lean IT valdkonda sisse elamiseks.

Lean ITLean IT Foundation kursus on mõeldud kõigile IT juhtidele ja spetsialistidele. Eriti soovitav on see aga neile, kes on otseselt seotud kvaliteedijuhtimisega, sealhulgas näiteks protsesside ja teenuste juhid.

Peale koolituse läbimist kuulaja:

 • Saab aru Lean lähenemise alustest ja kuidas seda IT-s kasutada
 • Oskab analüüsida kliendile väärtuse kujunemist ja teab kuidas kliendi häält tööprotsessides arvestada
 • Tunneb olulisemaid Lean põhimõisteid: väärtus (value), väärtusvoog (value stream), voolamine (flow), tõmme (pull), täiuslikkus (perfection)
 • Oskab protsesse väärtuskaardistamise (value stream mapping) abil diagnoosida ja täiustada
 • Tunneb probleemide lahendamise metoodikat Kaizen
 • Oskab kasutada täiustamise tsüklit DMAIC
 • Teab kuidas panna kirja ettepanekuid protsesside parandamiseks
 • Saab aru millised hoiakud ja käitumine on olulised Lean organisatsioonides
 • On valmis edukalt sooritama rahvusvahelise Lean IT Foundation sertifikaadieksamit

Lean ITKursuse materjalid on koostanud Quint Wellington Redwood. Nii materjalid, kui ka kursus ise ja kursuse lektor on kõik ametlikult akrediteeritud.

Eksam ja sertifikaat

Koolituse viimasel päeval sooritatakse rahvusvaheline sertifikaadieksam - LEAN IT FOUNDATION CERTIFICATE.

Eksam koosneb neljakümnest valikvastustega küsimusest. Eksami läbimiseks ja sertifikaadi saamiseks tuleb koguda vähemalt 65% maksimaalsest punktisummast, see tähendab vähemalt 26 õiget vastust 40st.

Eksam toimub üle veebi ja on äärmiselt soovitav, et kuulaja võtab oma sülearvuti kaasa.

Maksumus

Kursuse maksumus sisaldab koolitusmaterjale, koolitust ennast klassiruumis, eksamit, lõunasööke, kohvipause, kuid ei sisalda käibemaksu.

Kursuse maksumus on 750 €.

Eeltingimused

Koolitusele registreerimisel ei esitata mitte mingisuguseid eeltingimusi, aga eelnev IT-alase töö kogemus tuleb abiks.

Päevakord

 1. Päev
  1. Sissejuhatus
  2. Klient
  3. Praktikum
  4. Protsess
  5. Praktikum
  6. Väärtusvoo kaardistamine (value stream mapping)
  7. Praktikum
  8. Jõudlus
 2. Päev
  • Organisatsioon
  • Kaizen
  • Hoiakud ja käitumine
  • Testeksam
  • Eksam