Kalender

Kalendrisse on kantud meie klassikoolitused, kuhu saab veebis registreeruda: Book online
Kalendris ei ole firmasiseseid kinnisi grupikoolitusi.

Kuu­päe­vad Dev­Ops
Fun­da­men­tals
Dev­Ops
Prac­ti­tio­ner
Lean IT
Foun­da­tion
ITIL
Foun­da­tion
ITIL
Prac­ti­tio­ner
ITIL SOA ITIL RCV ITIL PPO ITIL OSA
2018  
Märts       14. - 16.       26. - 29.  
Aprill 25. - 27.       12. - 13.        
Mai     24. - 25.       07. - 10.    
Juuni                 05. - 08.
                   
Sep­tem­ber       19. - 21.          
Ok­too­ber 03. - 05.   18. - 19.            
No­vem­ber   15. - 16.              
Det­sem­ber           03. - 06.      

ITIL koolitusi edasijõudnutele (Practitioner, SOA, PPO, RCV, OSA, MALC) me planeerime paindlikult vastavalt laekunud sooviavaldustele. Soovijatel palun kirjutada avo.raup (at) meriroos.ee. Kui meil on koos kolm huvilist ühele kursusele, siis leiame ühiselt kõigile kolmele sobiva aja koolituseks. Seejärel pannakse koolitus kalendrisse ja teisedki soovijad võivad liituda.