Miks just meie kursus?

1. eesti keel
omakeelne koolitus (v.a. MALC) tagab parima arusaamise materjalist ja kõigi kuulajate vaba ning viljaka osalemise ülesannete lahendamisel
2. garanteeritud tulemus
meie lektorite loetud kursuste eksamistatistika on läbi aastate suurepärane, kaugelt üle rahvusvahelise keskmise, vaata meie garantiid
3. kõik tasemed
kõigi tasemete koolitused ühest kohast ja pikaajaline kalender võimaldavad oma taseme tõstmist rahulikult ette planeerida

ITIL PPO - Planning, Protection and Optimization

Koolituse tüüp klass ja lektor
Kestus 4 päeva
Keel töökeel eesti, materjalid inglise
Maksumus varased registreerijad 1125 €, edasi 1250 €
hinnad on ilma käibemaksuta

Kalender

2018
26. - 29. märts iga päev 9:00 - 17:00 Tallinn, Telliskivi 60A Book online

Kursuse kirjeldus

ITIL Planning Protection and Optimization "Planning, Protection and Optimization" - IT juhid on pidevalt tegevuses kvaliteetsete IT-teenuste osutamisega. Tellija soovidest lähtuva optimaalse teenuse planeerimine tähendab teenusega seotud jõudluse, töökindluse, talitluspidevuse ja turvalisuse ülesannete lahendamist. Vale planeering vastavates valdkondades võib viia suurte kahjudeni.

Kursuse ülesanne on aidata leida vastused järgmist laadi küsimustele:

 • Kuidas ennustada nõudlust teenuste järele?
 •  Kuidas planeerida teenuste mahtusid tellija soovidest lähtuva vajaliku jõudluse saavutamiseks?
 • Kuidas koostada IT teenuste mahuplaani?
 • Mis on käideldavus tellija seisukohast?
 • Kuidas määrata töökindluse optimaalset taset?
 • Kuidas hinnata teenuse katkemise riske?
 • Kuidas tagada vajalik teenuste talitluspidebus?
 • Kuidas infoturbe haldus peaks teiste IT protsessidega koos toimima?

PPO kursus on mõeldud IT juhtidele ja spetsialistidele, kes tegelevad IT teenuste planeerimise ja optimeerimisega, olgu siis tegemist täiesti uute teenuste projekteerimistööga või juba toimivate teenuste täiustamisega.

Kursuse materjalid on koostanud Quint Wellington Redwood. Nii materjalid, kui ka kursus ise ja kursuse lektor on kõik ametlikult akrediteeritud.

Kursuse materjalid põhinevad uusimal väljaandel, ITIL 2011. Pildiotsingu peoplecert accredited organization tulemus

Kursuse käigus kuulajad:

 • Omandavad piisava teadmiste taseme, et oma organisatsioonides analüüsida ja juurutada parimaid praktikaid järgmiste protsesside osas:
  • Nõudlusehaldus - Demand management
  • Mahuhaldus - Capacity management
  • Käideldavushaldus - Availability management
  • IT teenuste talitluspidevuse haldus - IT service continuity management
  • Infoturbe haldus - Information security management
 • Uurivad ülalnimetatud protsesside osas ITIL soovituste kasutamist konkreetsetes situatsioonides
 • Osalevad omavahelistes diskussioonides, õpivad teineteiselt ja vahetavad kogemusi lahendades koos konkreetsetel ärisituatsioonidel põhinevaid ülesandeid
 • Valmistuvad testeksameid sooritades vastavaks sertifikaadieksamiks.

Eksam ja sertifikaat

Koolituse viimasel päeval sooritatakse rahvusvaheline sertifikaadieksam - ITIL® CERTIFICATE IN PLANNING, PROTECTION AND OPTIMIZATION.

Eksam koosneb kaheksast stsenaariumipõhisest küsimusest. Eksami läbimiseks ja sertifikaadi saamiseks tuleb koguda vähemalt 70% maksimaalsest punktisummast.

Eksam toimub üle veebi ja on äärmiselt soovitav, et kuulaja võtaks oma sülearvuti kaasa.

Koolitusmaterjalid

Iga osaleja saab Student Guide - umbes 500 lk, inglise keeles, sisaldab loengumaterjale, harjutusi, testeksameid, sõnastiku.

Maksumus

Kursuse maksumus sisaldab koolitusmaterjale, koolitust ennast klassiruumis, eksamit, lõunasööke, kohvipause, kuid ei sisalda käibemaksu.

Kursuse maksumus on 1250 €.

Esimesed kolm kursusele registreerijat, kui nad teevad seda vähemalt kuu aega enne kursuse algust (nn. "early bird"), saavad allahindluse 10%. Seega on neile kursuse maksumuseks 1125 €.

Eeltingimused

 • Kuulajal peab olema tehtud ITIL Foundation eksam ja registreerimisel tuleb esitada vastav sertifikaat (kas ITIL Foundation, ITIL Foundation V3 või siis ITIL Foundation V2 koos V3 Foundation Bridge sertifikaadiga)
 • Vähemalt kaheaastane töökogemus IT vallas - see ei ole nõutav, kuid väga soovitatav

Päevakava

 1. Päev
  1. Sissejuhatus
  2. Praktikum
  3. Mahuhaldus
  4. Praktikum
 2. Päev
  1. Käideldavushaldus
  2. Praktikum
  3. IT teenuste talitluspidevuse haldus
  4. Praktikum
 3. Päev
  1. Infoturbe haldus
  2. Praktikum
  3. Nõudlusehaldus
  4. Praktikum
  5. Väljakutsed
 4. Päev
  1. Rollid
  2. Praktikum
  3. Tehnoloogia
  4. Testeksam
  5. Eksam