Miks just meie kursus?

1. eesti keel
omakeelne koolitus (v.a. MALC) tagab parima arusaamise materjalist ja kõigi kuulajate vaba ning viljaka osalemise ülesannete lahendamisel
2. garanteeritud tulemus
meie lektorite loetud kursuste eksamistatistika on läbi aastate suurepärane, kaugelt üle rahvusvahelise keskmise, vaata meie garantiid
3. kõik tasemed
kõigi tasemete koolitused ühest kohast ja pikaajaline kalender võimaldavad oma taseme tõstmist rahulikult ette planeerida

DASA Training Partner
Meil on rõõm teatada, et Meriroos OÜ on nüüd ametlik DASA Training Partner. DASA = DevOps Agile Skill Association.
Seega on õige pea oodata ka DevOps kursusi. Peagi kirjutame kõigest lähemalt.
Jälgige, kirjutage, küsige!

 

Road to ITIL Expert!

Juba kümmekond aastat on kõigil IT-ala töötajatel olnud võimalus ennast siinsamas Eestis koha peal täiendada sellises olulises valdkonnas nagu ITIL®.

ITILi kursuste süsteem on kolmeastmeline. Kõik kursused lõpevad rahvusvahelise sertifikaadieksamiga.

Esimene tase – ITIL Foundation , ehk ITILi alused – on 3-päevane kursus, mille käigus tutvustatakse IT teenuste halduse põhimõtteid ja olulisemaid termineid. Antakse üldine ülevaade teenuste strateegia koostamisest, disainist, tarnest ja toest. Kursus on mõeldud kõigi IT valdkondade kõigi tasemete töötajatele.

Teisel, edasijõudnutele tasemel ehk kesktasemel, me pakume viit kursust. Need on valdavalt 4-päevased (ITIL Practitioner on kahepäevane) süvendatud kursused mingi valdkonna spetsialistidele. Igat kursust kirjeldatakse üksikasjaliselt tema lehel. Võib öelda, et kesktaseme kursused on mõeldud oma valdkonna tipptegijatele. Kõik kesktaseme kursused eeldavad, et varem on läbitud Foundation kursus.

Tänase päeva seisuga on Road to Expert teel kõrgema taseme koolituseni MALC välja jõudnud
5
spetsialisti.

Neile, ja muidugi ka teistele, kes jõuvada õigeks ajaks vajalikud koolitused läbida, toimub esimene MALC koolitus Eestis 21.-25. novembril 2016.

Kolmas tase on eksperdi tase. Siin on üks 5-päevane kursus Managing Across The Lifecycle (MALC). Kolmandale tasemele jõudmiseks tuleb läbi käia vähemalt neli kesktaseme kursust viiest.

Kõik koolitused on oma kõigis komponentides (sisu, eksam, lektor, õppematerjalid jne.) täielikult atesteeritud uusimate ITILi omaniku Axelos nõuete järgi. Kõigil tasemetel me kasutame Quint Wellington Redwood koolitusmaterjale ning APMG eksamikeskuse teeneid.

Üldreeglina on kõigi koolituste toimumiseks vajalik vähemalt nelja kuulaja olemasolu.

Last but not least. Lisaks ITIL koolitustele me pakume ka Lean IT koolitusi. Selle uuema ja suurepäraselt ITIL käsitlust täiendava raamistiku süsteem koosneb seni vaid esimese taseme, Foundation koolitusest. Kui neile järgneb ka kesktase, siis me kindlasti läheme sellega kaasa.

Meie kliente:

                                        

        

Meie partnerid:

       Logo GamingWorks

IT Koolitus logo