Miks just meie kursus?

1. eesti keel
omakeelne koolitus (v.a. MALC) tagab parima arusaamise materjalist ja kõigi kuulajate vaba ning viljaka osalemise ülesannete lahendamisel
2. garanteeritud tulemus
meie lektorite loetud kursuste eksamistatistika on läbi aastate suurepärane, kaugelt üle rahvusvahelise keskmise, vaata meie garantiid
3. kõik tasemed
kõigi tasemete koolitused ühest kohast ja pikaajaline kalender võimaldavad oma taseme tõstmist rahulikult ette planeerida

Uuendused kalendrisse 2018 esimeseks poolaastaks on sisse viidud. Koolituste kalender on nüüd mõnevõrra hõredam ja seda tervislikel, mitte ärilistel põhjustel. Loodan mõistvale suhtumisele. Tulge ja pange ennast kirja!

Muuhulgas on meil lähemal ajal kavas järgmised kursused ITIL edasijõudnutele:

2018 aasta lõpuks on oodata uut ITILi versiooni. Selle kohta on muuhulgas teatatud järgmist:

  • Kõik senised ITILi sertifikaadid jäävad kehtima ka peale uuendust

 2017 viimane koolitus - DevOps Fundamentals

Vaat selline oli meie tore seltkond, kes kogunes selle aasta viimasele koolitusele 6.-8. detsembril. Esindatud olid Eesti Energia, Ericsson, Kaitseministeerium, Maanteeamet, PERH, Playtech.

ITIL Practitioner

ITIL Practitioner lisandus ITILi kesktaseme koolituste nimekirja alles 2015. Oma sisult on see kõige kaasaegsem ITILi kursus, klappides väga hästi kokku teiste vooludega nagu Lean IT, Agile, DevOps jne. Kursuse sisuks on mured, mis kerkivad reaalses elus mingi tegevuse juurutamisega. Selles mõttes sobib ITIL Practitioner kokku mitte ainult ITILi, vaid sõna otseses mõttes suvalise teise raamistiku rakendamisega.

Kahepäevase kursuse kolm olulist teemat on:

  • organisatsiooniline muutus (organizational change) - töö inimestega, aidata neil muudatus läbi teha
  • kommunikatsioon - kuidas kaasata erinevaid huvipooli nagu juhtkond, töötajad, kliendid, partnerid
  • mõõtmine ja mõõdikud - miks ja mida me mõõdame, kuidas teha järeldusi

 Järgmine Practitioner koolitus on 12.-13. aprill 2018.

itSMF külaskäigud parematesse Eesti IT ettevõtetesse

Alates augustist 2017 korraldab itSMF kord kuus paremate eesti IT-firmade külastusi. Ma soovitan tungivalt nendest osa võtta. See on parim jätk koolitustele - minna ja vaadata, kuidas asi tegelikult käib. Külaskäikudest teatatakse alati itSMF Estonia kodulehel. Samuti saavad sellekohase teate kõik, kes on endale tellinud meie koolituste uudiskirja.

Sõnastikud jms.

Asjast huvitatud saavad alla laadida kõigi kolme valdkonna - DevOps, ITIL ja Lean IT tarvis koostatud inglise-eesti sõnastikke. Nende sõnastike aluseks on ametlikud vastavad ingliskeelsed sõnastikud, milledele on lisatud eestikeelsed tõlked. Mõned osad on vast juba vananenud, oleks pakkuda paremaid tõlkeid, aga mis väljas on viimased versioonid. Kõik parandused ja ettepanekud on oodatud, kirjutage!

Toimus esimene DevOps Fundamentals koolitus

Esimene DevOps Fundamentals, just nii nimetatakse sissejuhatavat DevOpsi kursust, toimus 5.-7. aprillil. Ruumis on meil 12 kohta ja need olid kõik ka reserveeritud. Kahjuks nagu selgus viimasel minutil ei saanud üks kolleeg osaleda, kuid ülejäänud 11 olid kõik vapralt kohal. Koosseis oli ülimalt soliidne ja ulatuslik. Meil oli osalisi Tallinnast ja Tartust, riigi- ja erasektorist. Osalejad olid järgmistest organisatsioonidest: Elektrilevi, Markoil, Playtech, PRIA, Proact.

Allpool on paar pilti eksamilt, ehk leiate sealt mõne tuttava kolleegi.

 

Sissejuhatus on tehtud, esimesed kogemused saadud ja ootame kõiki järgmistele DevOps Fundamentals koolitustele.

DASA DevOps kursuste ja eksamite kava

DASA (DevOps Agile Skill Association) loodi 2016 eesmärgiga luua globaalne DevOpsi teadmiste arendamise kogukond. Sügisel 2016 käivitati sissejuhatav DevOps Fundamentals kursus (meil alates 2017). Neil päevil kuulutatu välja järgine, DevOps Practitioner. Lugege DASA kursuste kogu kavandatud skeemist ja põhimõtetest.

 Viis uut värsket ITIL Experti Eestis

28. novembril tegid ITIL MALC kursuse läbinud viis head kolleegi eksami. Täna tuli kinnitus eksamikeskuselt APMG, et kõik sooritasid eksami edukalt! See on suurepärane tulemus. Teel ITIL Expert sertifikaadini on lõppu välja jõudnud:

  • Enely Prei - Kaitseministeerium
  • Kristjan Kuru - KEMIT
  • Lauri Pukk - Danske Bank
  • Mihkel Lauk - PWC
  • Paul Are - Telia

Elagu! Elagu! Elagu! 

 

 CarWorks simulatsioonimäng Playtechis

25. novembril toimus esimene CarWorks simulatsioonimäng Eestis. Tegime seda Tartus Playtechi juures. Osalejaid oli 12, maksimaalne lubatav arv, sest nii palju saab erinevaid rolle mõistlikult jagada. Peamised osakonnad on müük, ostmine, tootmine ja muidugi ka direktsioon.

Mäng kestis umbes 9:30 kuni 16:00 ja selle ajaga mängiti läbi neli vooru. Eesmärk oli korraldada autode tootmine lähtudes lean põhimõtetest.

Esimesele mängule tuli appi ka meie hea kolleeg Hollandist - Arjan van der Poel. Mängijad jäid rahule kohtunikega, kohtunikud jäid rahule mängijatega ja kõik jäid rahule mänguga!

Kui olete asjast huvitatud, siis lugege täpsemat CarWorks mängu kirjeldust ja kirjutage meile.

   

 

Road to ITIL Expert!

Juba kümmekond aastat on kõigil IT-ala töötajatel olnud võimalus ennast siinsamas Eestis koha peal täiendada sellises olulises valdkonnas nagu ITIL®.

ITILi kursuste süsteem on kolmeastmeline. Kõik kursused lõpevad rahvusvahelise sertifikaadieksamiga.

Esimene tase – ITIL Foundation , ehk ITILi alused – on 3-päevane kursus, mille käigus tutvustatakse IT teenuste halduse põhimõtteid ja olulisemaid termineid. Antakse üldine ülevaade teenuste strateegia koostamisest, disainist, tarnest ja toest. Kursus on mõeldud kõigi IT valdkondade kõigi tasemete töötajatele.

Teisel, edasijõudnutele tasemel ehk kesktasemel, me pakume viit kursust. Need on valdavalt 4-päevased (ITIL Practitioner on kahepäevane) süvendatud kursused mingi valdkonna spetsialistidele. Igat kursust kirjeldatakse üksikasjaliselt tema lehel. Võib öelda, et kesktaseme kursused on mõeldud oma valdkonna tipptegijatele. Kõik kesktaseme kursused eeldavad, et varem on läbitud Foundation kursus.

Tänase päeva seisuga on Road to Expert teel kõrgema taseme koolituseni MALC välja jõudnud
5
spetsialisti.

Neile, ja muidugi ka teistele, kes jõuvada õigeks ajaks vajalikud koolitused läbida, toimub esimene MALC koolitus Eestis 21.-25. novembril 2016.

Kolmas tase on eksperdi tase. Siin on üks 5-päevane kursus Managing Across The Lifecycle (MALC). Kolmandale tasemele jõudmiseks tuleb läbi käia vähemalt neli kesktaseme kursust viiest.

Kõik koolitused on oma kõigis komponentides (sisu, eksam, lektor, õppematerjalid jne.) täielikult atesteeritud uusimate ITILi omaniku Axelos nõuete järgi. Kõigil tasemetel me kasutame Quint Wellington Redwood koolitusmaterjale ning APMG eksamikeskuse teeneid.

Üldreeglina on kõigi koolituste toimumiseks vajalik vähemalt nelja kuulaja olemasolu.

Last but not least. Lisaks ITIL koolitustele me pakume ka Lean IT koolitusi. Selle uuema ja suurepäraselt ITIL käsitlust täiendava raamistiku süsteem koosneb seni vaid esimese taseme, Foundation koolitusest. Kui neile järgneb ka kesktase, siis me kindlasti läheme sellega kaasa.