Miks just meie kursus?

1. eesti keel
omakeelne koolitus (v.a. MALC) tagab parima arusaamise materjalist ja kõigi kuulajate vaba ning viljaka osalemise ülesannete lahendamisel
2. garanteeritud tulemus
meie lektorite loetud kursuste eksamistatistika on läbi aastate suurepärane, kaugelt üle rahvusvahelise keskmise, vaata meie garantiid
3. kõik tasemed
kõigi tasemete koolitused ühest kohast ja pikaajaline kalender võimaldavad oma taseme tõstmist rahulikult ette planeerida

Kevadine galerii

Mõned jäädvustused tublidest kolleegidest, kes on sel kevadel meie koolitustel osalenud.

 

 

ITIL eksamite uuendused 2018 - uued hinnad, kesktaseme eksamid paberil

Alates 1. jaanuarist 2018 on üle maailma ainukeseks Axelos poolt tunnustatud eksamikeskuseks PeopleCert. Seega ka meie kõigi tasemete eksamid saavad toimuma selle keskuse kaudu. 2018 aasta algusest muutusid ka ITIL eksamite hinnad ja need tõusid märgatavalt. Meriroos üritab pakkuda vähemalt kuni suveni 2018 eksameid sisuliselt vanade, 2017 aasta hindadega. Hinnad on järgmised:

    Meriroos
2018
PeopleCert
standardhind
2018
 
  ITIL Foundation 240 € 312 €  
  ITIL Practitioner 350 € 462 €  
  ITIL RCV, OSA, PPO, SOA 280 € 407 €  
  ITIL MALC 280 € 407 €  

Meriroosi hindadele lisandub käibemaks. Enamus meie kursusi sisaldab juba eksamit oma hinnas. Seega on nende eksamihindade teadmine oluline eelkõige korduseksami korral. Samuti võikite hinda teada, kui te kavatsete eksamit mujale tegema minna, kus kehtivad PeopleCert hinnad ja võib ka käibemaks lisanduda.

Pole halba ilma heata. Korralduslikult on PeopleCert eksamikeskus parasjagu parem varematest. Sellega seoses on üks muudatus ITIL kesktaseme eksamite osas - neid me teeme nüüd paberil. Kesktaseme eksamite küsimused on väga mahukad, paberil palju paremini haaratavad ja analüüsitavad ning peaksid ka parema eksamitulemuse andma. Tulemused saab teada paari tunni jooksul peale eksamit.

Järgmine ITIL Expert koolitus silmapiiril.

ITIL PPOVahetult enne Suurt Reedet lõppes meil ITIL PPO (Planning, Protection and Optimi­zation). Esindatud olid Kaitse­investeeringute Keskus, Kaitsevägi, Kühne+Nagel, Telia, Tieto. Pildil näete kogu meie toredat gruppi väga ülevas meeleolus. Oli ka põhjust, KÕIK KUUS osalejat sooritasid eksami hiilgavalt! Kaks kolleegi, Martin Tann ja Erko Umal, mõlemad Teliast, on sellega kogunud ITIL Experdi kursusele pääsemiseks vajalikud punktid. Ilmselt lisanduvad siia peagi mõned kolleegid veel ja esialgne plaan on korraldada 2019 aasta alguses järgmine ITIL Experdi kursus Tallinnas.

Tänavuse aasta lõpuks on oodata ITILi olulist versiooniuuendust. On teatatud, et kõik senised ITILi sertifikaadid jäävad kehtima ka peale uuendust! Me jätkame ITIL kesktaseme koolitustega. Kõigile seni planeeritud kursustele on toimumiseks piisav arv inimesi juba registreerunud. Kevadel tulevad järgmised kolm, kuhu saate ennast veel lisada:

Kellel ITIL Expert on eesmärgiks, leidke võimalus tänavu omad punktid kokku saada. Pikemalt on kursuse valikutest ja punktide kogumisest lugeda "Kuidas valida kursust?"

2017 viimane koolitus - DevOps Fundamentals

 Vaat selline oli meie tore seltkond, kes kogunes selle aasta viimasele koolitusele 6.-8. detsembril. Esindatud olid Eesti Energia, Ericsson, Kaitseministeerium, Maanteeamet, PERH, Playtech.

ITIL Practitioner

ITIL Practitioner lisandus ITILi kesktaseme koolituste nimekirja alles 2015. Oma sisult on see kõige kaasaegsem ITILi kursus, klappides väga hästi kokku teiste vooludega nagu Lean IT, Agile, DevOps jne. Kursuse sisuks on mured, mis kerkivad reaalses elus mingi tegevuse juurutamisega. Selles mõttes sobib ITIL Practitioner kokku mitte ainult ITILi, vaid sõna otseses mõttes suvalise teise raamistiku rakendamisega.

Kahepäevase kursuse kolm olulist teemat on:

  • organisatsiooniline muutus (organizational change) - töö inimestega, aidata neil muudatus läbi teha
  • kommunikatsioon - kuidas kaasata erinevaid huvipooli nagu juhtkond, töötajad, kliendid, partnerid
  • mõõtmine ja mõõdikud - miks ja mida me mõõdame, kuidas teha järeldusi

 Järgmine Practitioner koolitus on 12.-13. aprill 2018.

itSMF külaskäigud parematesse Eesti IT ettevõtetesse

Alates augustist 2017 korraldab itSMF kord kuus paremate eesti IT-firmade külastusi. Ma soovitan tungivalt nendest osa võtta. See on parim jätk koolitustele - minna ja vaadata, kuidas asi tegelikult käib. Külaskäikudest teatatakse alati itSMF Estonia kodulehel. Samuti saavad sellekohase teate kõik, kes on endale tellinud meie koolituste uudiskirja.

Sõnastikud jms.

Asjast huvitatud saavad alla laadida kõigi kolme valdkonna - DevOps, ITIL ja Lean IT tarvis koostatud inglise-eesti sõnastikke. Nende sõnastike aluseks on ametlikud vastavad ingliskeelsed sõnastikud, milledele on lisatud eestikeelsed tõlked. Mõned osad on vast juba vananenud, oleks pakkuda paremaid tõlkeid, aga mis väljas on viimased versioonid. Kõik parandused ja ettepanekud on oodatud, kirjutage!

Toimus esimene DevOps Fundamentals koolitus

Esimene DevOps Fundamentals, just nii nimetatakse sissejuhatavat DevOpsi kursust, toimus 5.-7. aprillil. Ruumis on meil 12 kohta ja need olid kõik ka reserveeritud. Kahjuks nagu selgus viimasel minutil ei saanud üks kolleeg osaleda, kuid ülejäänud 11 olid kõik vapralt kohal. Koosseis oli ülimalt soliidne ja ulatuslik. Meil oli osalisi Tallinnast ja Tartust, riigi- ja erasektorist. Osalejad olid järgmistest organisatsioonidest: Elektrilevi, Markoil, Playtech, PRIA, Proact.

Allpool on paar pilti eksamilt, ehk leiate sealt mõne tuttava kolleegi.

 

Sissejuhatus on tehtud, esimesed kogemused saadud ja ootame kõiki järgmistele DevOps Fundamentals koolitustele.

DASA DevOps kursuste ja eksamite kava

DASA (DevOps Agile Skill Association) loodi 2016 eesmärgiga luua globaalne DevOpsi teadmiste arendamise kogukond. Sügisel 2016 käivitati sissejuhatav DevOps Fundamentals kursus (meil alates 2017). Neil päevil kuulutatu välja järgine, DevOps Practitioner. Lugege DASA kursuste kogu kavandatud skeemist ja põhimõtetest.

Viis uut värsket ITIL Experti Eestis

 28. novembril 2016. tegid ITIL MALC kursuse läbinud viis head kolleegi eksami. Täna tuli kinnitus eksamikeskuselt APMG, et kõik sooritasid eksami edukalt! See on suurepärane tulemus. Teel ITIL Expert sertifikaadini on lõppu välja jõudnud:

  • Enely Prei - Kaitseministeerium
  • Kristjan Kuru - KEMIT
  • Lauri Pukk - Danske Bank
  • Mihkel Lauk - PWC
  • Paul Are - Telia

Elagu! Elagu! Elagu! 

 

CarWorks simulatsioonimäng Playtechis

 25. novembril toimus esimene CarWorks simulatsioonimäng Eestis. Tegime seda Tartus Playtechi juures. Osalejaid oli 12, maksimaalne lubatav arv, sest nii palju saab erinevaid rolle mõistlikult jagada. Peamised osakonnad on müük, ostmine, tootmine ja muidugi ka direktsioon.

Mäng kestis umbes 9:30 kuni 16:00 ja selle ajaga mängiti läbi neli vooru. Eesmärk oli korraldada autode tootmine lähtudes lean põhimõtetest.

Esimesele mängule tuli appi ka meie hea kolleeg Hollandist - Arjan van der Poel. Mängijad jäid rahule kohtunikega, kohtunikud jäid rahule mängijatega ja kõik jäid rahule mänguga!

Kui olete asjast huvitatud, siis lugege täpsemat CarWorks mängu kirjeldust ja kirjutage meile.

   

 

Road to ITIL Expert!

Juba kümmekond aastat on kõigil IT-ala töötajatel olnud võimalus ennast siinsamas Eestis koha peal täiendada sellises olulises valdkonnas nagu ITIL®.

ITILi kursuste süsteem on kolmeastmeline. Kõik kursused lõpevad rahvusvahelise sertifikaadieksamiga.

Esimene tase – ITIL Foundation , ehk ITILi alused – on 3-päevane kursus, mille käigus tutvustatakse IT teenuste halduse põhimõtteid ja olulisemaid termineid. Antakse üldine ülevaade teenuste strateegia koostamisest, disainist, tarnest ja toest. Kursus on mõeldud kõigi IT valdkondade kõigi tasemete töötajatele.

Teisel, edasijõudnutele tasemel ehk kesktasemel, me pakume viit kursust. Need on valdavalt 4-päevased (ITIL Practitioner on kahepäevane) süvendatud kursused mingi valdkonna spetsialistidele. Igat kursust kirjeldatakse üksikasjaliselt tema lehel. Võib öelda, et kesktaseme kursused on mõeldud oma valdkonna tipptegijatele. Kõik kesktaseme kursused eeldavad, et varem on läbitud Foundation kursus.

Tänase päeva seisuga on Road to Expert teel kõrgema taseme koolituseni MALC välja jõudnud
5
spetsialisti.

Neile, ja muidugi ka teistele, kes jõuvada õigeks ajaks vajalikud koolitused läbida, toimub esimene MALC koolitus Eestis 21.-25. novembril 2016.

Kolmas tase on eksperdi tase. Siin on üks 5-päevane kursus Managing Across The Lifecycle (MALC). Kolmandale tasemele jõudmiseks tuleb läbi käia vähemalt neli kesktaseme kursust viiest.

Kõik koolitused on oma kõigis komponentides (sisu, eksam, lektor, õppematerjalid jne.) täielikult atesteeritud uusimate ITILi omaniku Axelos nõuete järgi. Kõigil tasemetel me kasutame Quint Wellington Redwood koolitusmaterjale ning APMG eksamikeskuse teeneid.

Üldreeglina on kõigi koolituste toimumiseks vajalik vähemalt nelja kuulaja olemasolu.

Last but not least. Lisaks ITIL koolitustele me pakume ka Lean IT koolitusi. Selle uuema ja suurepäraselt ITIL käsitlust täiendava raamistiku süsteem koosneb seni vaid esimese taseme, Foundation koolitusest. Kui neile järgneb ka kesktase, siis me kindlasti läheme sellega kaasa.